Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

 

dsc00616.jpg

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji menšího města – Chotěboře. Je umístěna v nové prostorné budově, kolem níž se rozprostírá zahrada s dřevinami a školní hřiště.  

Ke škole také patří nedaleký internát a školní jídelna vzdálené 500 m od budovy školy.

Škola poskytuje základní a střední vzdělání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi:

  • ZŠ praktická 1. - 9. ročník
  • ZŠ speciální 1. - 10. ročník
  • SŠ Praktická škola jednoletá
  • SŠ Praktická škola dvouletá

Vybavení školy

Nová dvoupatrová školní budova s podkrovím je velmi prostorná a moderně vybavená. Škola má částečný bezbariérový přístup a výtah pro imobilní žáky.         

Ve škole se nachází učebna rodinné výchovy - cvičný byt, smaltovací dílna, ergoterapeutická a šicí dílna, výtvarný ateliér, který je využíván zejména pro výuku výtvarné výchovy, ale i některé činnosti pracovního vyučování. Součástí školy je i zasedací místnost a žákovská a učitelská knihovna. Škola má počítačovou učebnu (13 počítačů s připojením na internet), která je využívána téměř ve všech předmětech. Ke zpestření a zdokonalení výuky slouží i interaktivní tabule s dataprojektory ve třídách.  Dále jsou k dispozici školní dílny, cvičná kuchyň, a učebna ručních prací. K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových aktivit slouží menší tělocvična - tzv. rehabilitační sál, který je vybaven mimo jiné i rotopedem a posilovacím strojem, a venkovní hřiště s basketbalovými koši. Při hodinách tělesné výchovy, o přestávkách i při kroužku stolního tenisu jsou žákům k dispozici tři stoly, které jsou umístěny na chodbách školy. Na chodbě v přízemí jsou umístěny koše na basketbal. Pro žáky je také nově zřízena relaxační místnost snoezelen.

Škola má i učebnu určenou pro školní dužinu. Školní družina může využívat veškerých prostor jak k odpočinku, tak i pohybovým aktivitám.

Vybavení tříd

V budově školy se nachází 10 tříd. Třídy jsou vybaveny novými výškově stavitelnými jednomístnými a dvojmístnými lavicemi, jejichž uspořádání lze měnit podle potřeby a charakteru výuky. V každé třídě je umístěn jeden počítač s internetovým připojením a různými výukovými programy, který mohou žáci využívat při výuce. Některé třídy jsou vybaveny televizí, rádiem či videorekordérem. V některých třídách mají žáci odpočinkový a hrací prostor. Pro žáky s rehabilitačním vzdělávacím programem je k dispozici počítač s upravenou klávesnicí a speciálními výukovými programy a také řadou speciálních pomůcek (relaxační houpačky, masážní křesla...).

Internát a školní jídelna

Nedílnou součástí školy je i nedaleký internát obklopený přírodní zahradou a hřištěm.

Součástí internátu je školní jídelna, která zabezpečuje ubytovaným žákům celodenní stravu a obědy pro ostatní žáky a pracovníky školy.