Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení

Informace o přijímání uchazečů

 

 

Přijímací zkouška se nekoná, o jejím nekonání bude uchazeč či zákonný zástupce uchazeče písemně informován.

Kriteria pro přijetí na:

Praktické škole jednoleté 78-62-C/01 a Praktické škole dvouleté 78-62-C/02

  • řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole (Přihlášku obdrží uchazeč na své základní škole nebo ji lze stáhnout ze stránek MŠMT. Je možné ji obdržet i v naší škole.)
  • odevzdání vyplněné přihlášky do 15. března na ředitelství střední školy.

Součástí přihlášky je:

  • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku);
  • doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP).

 Žák nejpozději začátkem školního roku doloží

  • závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení splnění povinné školní docházky nebo dosažení základního vzdělání nebo základů vzdělávání, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do prvního dne školního roku
  • psychologické vyšetření vydané školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP) ne starší než 1 rok.

Oznámení výsledků přijímacího řízení:

O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do hlavní budovy školy a na webových stránkách školy  www.zs-chotebor.com.

V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Odvolání

Podle § 60 odst. 19 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, je proti rozhodnutí ředitelky školy přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Počet přijímaných uchazečů:

Celkový počet přijímaných uchazečů do Praktické školy jednoleté je 5, do Praktické školy dvouleté 10.

Přihlášky je možné vyzvednout na kterékoli střední škole nebo vytisknout ze stránek MŠMT.

Zájemci mohou kdykoli naši školu a internát navštívit a prohlédnout si je. Stačí se jen předem telefonicky domluvit (569 624 584).

 

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:vareni.jpg

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální a praktické;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
  • základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Žák může nastoupit i s delším časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.

Další zákonem vyžadované informace naleznete na oficiálních stránkách školy: http://www.zs-chotebor.com/rad-prijimaciho-rizeni.pdf

 

Příspěvky

Prodloužení studia až na 3 roky

20. 2. 2012

Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky (§ 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

Výsledky přijímacího řízení

23. 5. 2016